a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ZOUGER (ZOUG) JAR

Definition

En flaskelignende innretning til inkubasjon av akvatiske egg. Utviklet i Ungarn for inkubering av karpeegg. Blir i modifisert form benyttet som inkubator for evertebrat egg. Vann strømmer inn gjennom den nedadvente flaskehalsen og opp gjennom ’flasken’. V

English French Spanish Greek Norwegian German Italian