a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

KIM

Definition

Betegnelse som brukes i Sør-Korea om bladene til rødalgen Porphyra, også kalt nori.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian