a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ZEOLITT

Definition

Naturlig forekommende mineral av vannholdige silikater (natrium aluminiumsilikat). Blir vanligvis benyttet til storskala vannbehandling, i hovedsak for å fjerne toksiske metabolitter (f.eks. ammonium) fra vannet. Blir vanligvis benyttet i ferskvannssystem

English French Spanish Greek Norwegian German Italian