a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ZEITGEBER

Definition

Et ytre stimulus som virker utløsende eller synkroniserende på biologiske rytmer. Synkroniserende faktor.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian