a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

YELLOW TAIL

Definition

Generell benevnelse pÄ flere fiskearter med karakteristisk gul halefinne, f.eks. Seriola lalandei, Ocyurus chrysurus. Arten Seriola quinqueradiata er en vanlig oppdrettsart i Japan.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian