a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

YERSINIA

Definition

En slekt av gramnegative bakterier som forårsaker septikemi (blodforgiftning) hos fisk. Y. ruckeri forårsaker sykdommen Rødmunnsjuke (Yersinose), i engelsk litteratur kjent som ”Enteric Redmouth Disease”. Symptomer som blødninger og nekrose har syk

English French Spanish Greek Norwegian German Italian