a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

WEBERSKE KNOKLER

Definition

En kjede små knokler (tripus, intercalaria, scaphium og claustrum) som ligger på hver side av virvelsøylen hos noen beinfisker. Danner en forbindelse mellom den fremre delen av svømmeblæren og det indre øret. Knoklene er spesifikke for gruppen Ostariop

English French Spanish Greek Norwegian German Italian