a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

WALKING CATFISH

Definition

Engelsk uttrykk som brukes om mallene Clarias batrachus (fra Asia) og Clarias gariepinus (afrikansk malle). Begge er i stand til å ta seg fram på land ved å bruke de parede finnene og deres forlengelser. Kan på denne måten forflytte seg mell

English French Spanish Greek Norwegian German Italian