a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RAPPORTERTE ARTER

Definition

En introdusert organisme som er samlet inn uten at det foreligger bevis på forplanting i det nye miljøet.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian