Search Results

Number of Results: 281

S.I. enheter

SAKTESYNKENDE FÔR

SALINITET (SALTHOLDIGHET)

SALINITETSSBRO

SALINOMETER

SALMONID RICKETTSIA SEPTIKEMI

SALMONIDAE

SALT-ALKALI OMRÅDER

SALTFEIL

SALTKJERTEL

SALTKREPS

SALTVANNS MYKOBAKTERIOSE

SALVELINUS

SAMEKSISTENS

SAMFUNN

SAMMENSATT FÔR

SAMMENSATTE ARTER

SAND

SANDBANKE (-REVLE)

SANDFILTER

SANDRIBBER

SANNSYNLIGHET

SANNSYNLIGHETSNIVÅ

SANSEORGAN

SÅPEDANNELSE

SAPONIN

SAPROLEGNIA

SAPROLEGNIOSE

SAPROLEGNIOSE (COTTON WOOL DISEASE)

SARKOM

SATELLITT DNA

SATUROMETER

SCENEDESMUS

SCHIZOGONI

SCHIZONT

SECCHI-SKIVE

SEDIMENT

SEDIMENTASJONSBASSENG

SEDIMENTASJONSDAM

SEDIMENTERBART STOFF

SEGMENTERING

SEICHE

SEKRESJON

SEKUNDÆRE KJONNSKARAKTERER

SEKUNDÆRINFEKSJON

SEKUNDÆRLAMELLE

SELEKSJONSAVL

SELVBERGINGSOPPDRETT

SELVFÔRER

SELVFORURENSNING

SELVRENSENDE INNTAKSSIL

SELVRENSENDE KAR

SELVSORTERING

SEMI-INTENSIVT OPPDRETT

SENIT

SENTRALFÔRINGSANLEGG

SENTRIFUGALPUMPE

SENTRIFUGE

SEPTIKEMI (BLODFORGIFTNING)

SEPTIKEMI GRUNNET ENTEROCOCCUS-INFEKSJON

SEPTISK

SEROSA

SERRANIDAE

SERUM

SERØS

SESSIL (FASTSITTENDE)

SESTON

SETTEØSTERS

SHRIMP(PENAEUS spp)

SIDELINJEKANALER PÅ HODET

SIDELINJESYSTEMET

SIEVERT (Sv)

SIFON

SIGNIFIKANSNIVÅ

SILOFÔR

SILOOPPDRETT

SILPLATE

SILURIDAE

SINGEL

SINUS

SIRKULÆRE KAR

SJAKKEL

SJOKKBEHANDLING

SJOKKING

SJOVANNSTEST

SJØBRIS

SJØLUS

SJØROMMET (VINDVEI PÅ SJØEN)

SJØROMSFRONT

SJØVANN, ANRIKET (GJØDSLET)

SJØVANN, KUNSTIG

SJØVANN, NATURLIG

SJØVANNSSYSTEM

SJØØRRET

SKADELIG

SKADELIG

SKALL

SKALLDYR

SKALLDYRFORGIFTNING

SKALLDYRGIFTER

SKALSKIFTE

SKAVL

SKIFTE SKALL

SKIPSLEI

SKJELL

SKJELL

SKJELLÅPNING

SKJELLSYKDOM HOS KREPSDYR

SKJELLYNGEL

SKJERMPLATE

SKJULT INFEKSJON

SKOLIOSE

SKUM

SKUMFORFALLSTID (SKUMMETS LEVETID)

SKUMMING (MÅLING AV)

SKUMSTRIPE

SKVETTSKJERM

SLAKTING

SLAM

SLAMAKTIVERING

SLEKT

SLIM

SLUSEPORT

SLUTTVERT

SLØYD FISK

SLØYING

SMÅFISK

SMAKSPANEL

SMÅSKALA OPPDRETT

SMÅSTEIN

SMITTEBÆRER

SMITTSOM SYKDOM

SMITTSOM SYKDOM

SMITTSOM SYKDOM

SMITTSOMHET

SMOLT

SMOLTIFISERING

SNITT

SOKKELKANT

SOLABBORER

SOLFORBRENNING

SOMATISK VEKST

SOMATISKE CELLER

SOMATOTROPIN

SOMMERDØD

SONAR

SOPP

SOPPMIDDEL

SORTERING

SORTERINGSMASKIN

SOUTHERN BLOT

SOVESYKE

SPARIDAE

SPAT-FALL(.BUNNSLAING)

SPEKELAKS

SPEKESILD

SPERMA MOTILITET

SPERMATOFOR

SPERMATOGENESE

SPERMIE (SÆDCELLE)

SPESIFIKK VEKSTRATE (SGR)

SPESIFISITET

SPILL

SPIRAL

SPLEISE

SPOROCYSTE

SPOROZOER (SPOREDYR)

SPORSTOFF

SPORULASJON

SPRINGFLO

SPUNT

STABILISERINGSDAM

STÅENDE GARN

STAMFISK

STAMFISKDAM

STAMFISKSTAMME

STAMPESJØ

STAMPING

STANDARD FOR PRAKSIS

STANDARD METABOLISMEHASTIGHET

STANDARD OMGIVELSESTEMPERATUR

STANDARDDYP

STANDARDFEIL

STANDARDLENGDE

STANNIUSLEGEMER

STARTFÔRINGSKLAR YNGEL

STATOCYST

STEATOSE

STEINBIT

STENG

STENOHALIN

STENOHOSPITAL

STENOTYP

STERIL

STERILISASJON

STERK KULING

STEROID

STILK

STILLEHAVSLAKS

STIMULUS

STIVELSE

STIVELSE GEL ELEKTROFORESE

STOKASTISK PROSESS

STOMATITT (MUNNSAR)

STOMATOPODA

STORMFLO

STR

STRÅLING

STRANDBELTET

STRANDPROFIL

STRANDRETTIGHETER (VANNRETT)

STRATEGI FOR NÆRINGSSØK

STREPTOMYCES-INFEKSJON

STRESS

STRESSOR

STRINGENS

STRYKING

STRØM

STRØMMÅLER

STRØMNINGSFLATE (FLUKSAREAL)

STRØMNINGSHASTIGHET

STRØMNINGSMÅLER (FLOWMETER)

STYRKING AV FÔR

STØING

STØR

STØRRELSESORDEN

STØTDEMPENDE KAPASITET

SUB-UNIT-VAKSINE

SUBAKUTT

SUBKUTANT

SUBLETAL

SUBLITORAL

SUBMERSIBEL

SUBMUCOSA

SUBSTRAT

SUBTERMINAL

SUBTROPISK SONE

SUCTORIA

SUGEPUMPE

SULFAMERIZIN

SULFONAMIDER

SULTPERIODE

SUPPLEMENTFOR

SUPPRESSOR-T-CELLE

SUPRAMAXILLARE

SUR NEDBØR

SURFAKTANT

SURT JORDSMONN

SUSPENDERT STOFF (SS)

SUSPENSJONSSPISER

SVART MUDDER

SVART SPERMATOFOR-SYKDOM

SVARTELISTING

SVARTFLEKKSYKEN

SVARTPRIKK

SVARTTORSK(Anaploma fimbrica)

SVARTVANN

SVELLING

SVIVEL

SVULST

SVØMMEBLÆRE

SYKDOM

SYKDOM PA BLEKKSPRUT VED SPINNENDE BEVEGLSER

SYKDOMSFREMKALLENDE ORGANISME

SYKDOMSKONTROLL

SYKDOMSOVERFØRING

SYKLISK SUKSESJON

SYKLOMORFOSE

SYMBIONT

SYMBIOSE

SYMPATRISK

SYMPTOM

SYNAPSIS

SYNDROM

SYNERGISME

SYNKARYOT

SYNKENOT

SYNØKOLOGI

SYRE

SYRE-BASE BALANSE

SYSTEMISK

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

UTSTÅENDE ØYNE

Definition

Vanlig betegnelse for eksoftalmus.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian