a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RAMMESKIFTE MUTASJONER

Definition

Innsettelse eller utslettelse av nukleotider i DNA som fører til en forandring av kodonsekvensen i mRNA under proteinsyntesen, og derfor berører DNA translasjonen. Også kalt faseskiftemutasjoner.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian