a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RETNINGSBESTEMT SELEKSJON

Definition

Seleksjon for en optimal fenotype, som medfører en endring i genfrekvensen for egenskapen det selekteres for. Dette medfører tilpasning til et progressivt forandrende miljø; dynamisk seleksjon; progressiv seleksjon.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian