a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RØYE

Definition

(Salvelinus alpinus). Fiskeart med mange underarter, noen migrerende og noen som kun lever i ferskvann. Arten har en vid utbredelse, fra de arktiske områdene i Atlanterhavet og de arktiske havene, og den forekommer spredt i kalde innsjøer i Europa,

English French Spanish Greek Norwegian German Italian