a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RØMLING

Definition

I akvakultur, brukt om individer av oppdrettede arter som har rømt fra oppdrettsenheter til det omkringliggende miljø. Det kan oppstå potensielle negative effekter ved kryssing med ville individer og ved smitteoverføring.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian