a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RØNTGEN

Definition

Enheten for mengde absorbert stråling. Den absorberte dosen er en rad når en kilo absorberer 10-2 joule. I 1956 ble røntgen erstattet av rad, for klinisk arbeid som involverer røntgenstråler og radioaktive kilder. I praksis representerer røntgen og rad sa

English French Spanish Greek Norwegian German Italian