a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

REGRESJON

Definition

(1) Reaktivisering av evolusjonært gamle atferdstrekk ved reduksjon av høyere utviklingstrinn. (2) Falle tilbake til tidligere umodne instinkt. (3) Reduksjon i den geografiske utbredelsen til en art eller rase. (4) Et tilbakefall med en etterfølgende forb

English French Spanish Greek Norwegian German Italian