a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

REFRAKTOMETER (LYSBRYTNINGSMÅLER)

Definition

Instrument som måler brytningsindeksen i væsker. Kan brukes til å måle saltholdighet i vann siden det er direkte sammenheng mellom brytningsindeks og tetthet, og saltholdighet kan bestemmes ut fra tetthet.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian