a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

REFRAKSJON AV VANNBØLGER

Definition

(1) Prosessen der retningen til bølger som beveger seg på grunt vann i en vinkel på dypdekurven forandres. Delen av bølgen som befinner seg på grunt vann beveger seg seinere enn den delen som er på dypere vann, noe som fører til at bølgekamen bøyer av sli

English French Spanish Greek Norwegian German Italian