a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RADIOIMMUNOASSAY (RIA)

Definition

Kvantitativ immunkjemisk metode, der det brukes et spesifikt fang-antistoff, en radioaktiv merket tracer og prøve/standard. Tracer er det samme molekylet som prøve/standard bare at den er merket med en radioaktiv isotop. Mengdebestemmelse skjer ut fra for

English French Spanish Greek Norwegian German Italian