a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RADAR

Definition

Navnet radar er en forkortelse for ”Radio Detection And Ranging”. Radar er et system der avstanden til en gjenstand bestemmes ut fra målinger av tidsintervallet mellom transmisjon av et radiosignal, eller ut fra en sender som utløses av det utgående signa

English French Spanish Greek Norwegian German Italian