Search Results

Number of Results: 0

Sorry, no results were returned

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

BLODVANN

Definition

Vann fra bløgging og slakteprosedyrer av oppdrettsfisk. Blodvann må behandles som spesialavfall for å hindre spredning av potensielle sykdomsagens i fiskeblodet. Kan resirkuleres (kompost, ensilasje og andre produkter).

English French Spanish Greek Norwegian German Italian