Search Results

Number of Results: 207

M.K.A.

M.K.M

MACROBRACHIUM

MAGE(SEKK)

MAGER FISK

MAGNETISK NORD

MAKROALGE

MAKROBENTOS

MAKROFAG

MAKROFAG (evne til fagocytose)

MAKROFYTT

MAKROKLIMA

MAKROPLANKTON

MAKROSKOPISK

MAKSIMALRASJON

MAKSIMALT FOROPPTAK

MALAKITTGRØNT

MALLE

MAMMUTPUMPE

MANDIBEL

MANGELSYKDOM

MANGROVE

MANN-WHITNEY U-TEST

MANNITOL

MANOMETER (TRYKKMÅLER)

MARINE ARTER

MARINE GLASIALE AVSETTNINGER

MARINT OPPDRETT

MARKEDSSTØRRELSE

MARSK (MARSKLAND)

MARTEILIA REFRINGENS

MASKEMÅLER

MASKESTØRRELSE (-VIDDE)

MASKULINISERING

MASSEKULTUR

MASSESELEKSJON

MATERIALTRANSPORT (I STRANDSONA)

MATFISK

MATFISKOPPDRETT

MAXILLA

MAXILLIPED (KJEVEFOT)

MEDFØDT (KONGENITAL)

MEDIAN

MEDIKAMENT

MEDISINFÔR

MEDISINRESTER

MEDIUM

MEDRIVING

MEDSTROM

MEDULLA (DEN FORLENGEDE MARG)

MEDULLA OBLONGATA

MEDVIND

MEGALOPA

MEIOBENTOS

MEIOFAUNA

MEIOSE

MEKANISK FILTRERING

MELANIN

MELANISME

MELANOCYTT

MELANOFOR

MELANOM

MELANOSE

MELATONIN

MELDEPLIKTIG SYKDOM

MELKE

MELKESYRE

MELLOMBOLGER

MELLOMVERT

MERCENARIA MERCENARIA

MERD

MERDOPPDRETT

MERGEL

MERISTISKE KARAKTERER

MERKE

MERKEBØYE

MEROZITT

MESENTERIUM

MESOFIL

MESOHALIN

MESOKOSMOS

MESONEPHROS

MESOPELAGISK

MESOPSAMMON

MESOTROF

MESOZOA

METABOLISME

METABOLSK RATE (AKTIVITET)

METACERKARIE

METALIMNION (SPRANGSJIKT)

METAMORFOSE

METANAUPLIUS

METASTASE

METIONIN

METYLENBLATT

MIDDEL HØYESTE HØYVANN

MIDDEL LAVESTE LAVVANN

MIDDELDYBDE

MIDDELHELLING

MIDDELHØYVANN (-FLO)

MIDDELLAVVANN (-FJÆRE)

MIDDELLAVVANN VED NIPPFLO

MIDDELLAVVANN VED SPRINGFLO

MIDDELMASSEHASTIGHET

MIDDELNIPPFLO

MIDDELSPRINGFLO

MIDDELVANNHØYDE

MIDDELVANNSTAND

MIDLER MOT PROTOZOER

MIDLERE VIRKNINGSDOSE

MIDLERE VIRKNINGSTID

MIDTLØPSBØYE

MIGRASJON

MIKROBENTOS

MIKROFAG

MIKROFAUNA

MIKROFILTRERING

MIKROFLORA

MIKROINNKAPSLING

MIKROMERKE

MIKROPYL

MIKROSATELLITT

MIKROSKOP

MIKROSPORIDIER

MIKROTOM

MIKTISK

MILJØ

MILJØ/MILIEU

MILJØKONSEKVENSANALYSE

MILJØKONSEKVENSMELDING

MILJØMERKING

MILJØRELATERT SYKDOM

MILJØSTRESS

MILT

MILT- (Adj.)

MIMIKRY (BESKYTTELSESLIKHET)

MINERAL

MINERALISERING

MINISATELLITT

MINSTE KVADRATERS METODE

MIRACIDIUM

MITOGEN

MITOKONDRISK DNA (mitDNA)

MITOSE

MODALITET

MODELLEKSEMPLAR

MODELLERING

MODNING

MOLLUSKER (BLØTDYR)

MONOCYTT

MONOFAG

MONOGAM

MONOGENE TREMATODER (FLATMARK)

MONOGENEA (HAPTORMARK)

MONOGENETISK

MONOKLONALE ANTISTOFFER (MAb)

MONOKULTUR

MONOSTROMA SPP.

MONOTROF

MONOZYGOT

MONSUN

MONSUNSTRØM

MONSUNTÅKE

MORBIDITET

MORENELEIRE

MORFOLOGI (FORMLÆRE)

MORFOMETRI

MOTFARGE

MOTSJØ

MOTSTRØMS VARMEVEKSLER

MOTSTRØMSFELLE

MOTTAKERLAND

MOULD

MOULINETTE-TEKNIKK

MOULT DEATH SYNDROM

MS 222

MUCIN

MUCOSA

MUDDER

MULTIVARIAT ANALYSE

MUNK

MUNK (JUSTERBART OVERLØP)

MUNNING (ÅPNING)

MUNNRUGENDE FISK

MUSKEL

MUSKELSVINN (DYSTROFI)

MUSKLATUR

MUSLINGER (BIVALVIA)

MUTAGEN

MUTAGENESE

MUTASJON GENETISK

MYCEL

MYCOPLASMA SPP

MYKFÔR

MYKOBAKTERIER

MYKOBAKTERIOSE

MYKOSE

MYOKARDITT

MYOSITT

MYOTOM

MYR

MYSIS

MYTICOLA INTESTINALIS

MYXOBOLUS

MYXOM (SLIMSVULST)

MYXOSPORIDER (MYXOZOA)

MYXOSPORIDIE

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CHELATERING

Definition

Dannelse av flere kjemiske bindinger, der et metallion blir fast bundet til et organisk molekyl. Resulterer i at grunnstoffet blir holdt i løsningen og fremstår som ugiftig.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian