Search Results

Number of Results: 120

LA NIÑA

LAB-LAB

LAGENIDIUM CALLINECTES

LAGUNE

LAKESALTET FISK

LAKESALTET KAVIAR

LAKSEFISK

LAKUSTRIN

LAMELL

LAMELLIBRANCHIA

LAMINARIA

LAMINARIN

LAMINÆR STRØMNING

LANDNOT

LANGTIDSBAD (BADEBEHANDLING)

LANTERNENETT

LARVE

LARVIPAR (LARVEFØDENDE)

LATENS

LATENT INFEKSJON

LAVER

LAVESTE FORMULERINGSKOSTNAD

LAVESTE HØYVANN

LAVESTE LAVVANN

LAVVANN VED ORDINÆR SPRINGFLO

LAVVANNSLINJE

LC

LC 50

LD

LD 50

LE

LECITIN

LEDER

LEGERVALL

LEIRE

LENGDESTRØMSRENNER

LENTISK

LENTOGEN

LEPEOPHTHEIRUS SALMONIS (LAKSELUS)

LEPPEFISK

LEPTOCEPHALUS

LERNAEA

LESJON

LETTSALTE

LEUKEMI

LEUKOCYTT

LEUKOCYTTFRAKSJON

LEVENDEFÔR

LEVER

LEVERING

LEVETID

LHRH

LHRHA

LIGAND

LIKHETSINDEKS

LIMNETISK

LIMNETISK SONE

LIMNION

LIMNOBIOLOGI (FERSKVANNSBIOLOGI)

LIMNOBIONT

LIMNOLOGI

LINEKULTUR

LINOLSYRE

LIPASE

LIPID

LIPOFIBROM

LIPOFUSCIN

LIPOIC ACID

LIPOIDOSE

LIPOM

LIPOPROTEIN

LIPOSOM

LITEN PIGG

LITORAL

LIVSSYKLUS (LIVSHISTORIE)

LOCH(BRUKT)

LOKALISERT ART (ELLER POPULASJON)

LONGITUDINALBOLGE

LORDOSE

LOTISK

LUFT

LUFTÅNDENDE FISK

LUFTBARRIERE

LUFTBLÆRE

LUFTBLÆRESYKE

LUFTBOBLEGJERDE

LUFTEBASSENG

LUFTER

LUFTESTEIN

LUFTESTEIN

LUFTFELLE

LUFTHEIS

LUFTHEISPUMPE

LUFTHEISSYSTEM

LUFTING

LUFTKOMPRESSOR

LUKKET KULTUR

LUKKET SYSTEM

LUX

LYMFE

LYMFOCYSTISSYKE

LYMFOCYTT

LYMFOSARKOM

LYOFILISERING

LYS(STOFF)RØR

LYS/MØRKE-METODEN

LYSE

LYSKLIMA

LYSOGENI

LYSOSOM

LYTISK

LYTISK SYKLUS

LYZOSOM

LØMSRENNERSNINGSMIDDEL

LØSS

LØST OKSYGEN

LØST ORGANISK KARBON (DOC)

LØST ORGANISK STOFF

LØST-LUFT-TRYKK FLOTASJON

LØSTE FLYKTIGE STOFFER

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RESPIRASJONSKVOTIENT

Definition

Forholdet mellom mengden karbondioksid som utåndes og mengden oksygen som innåndes i løpet av samme tidsperiode.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian