Search Results

Number of Results: 235

K.O.F.

KAI

KALDTVANNSVIBRIOSE

KALIBRERING

KALIBRERINGSOBJEKTGLASS

KALIFORNISK BAKKE

KALIFORNISK INKUBATOR

KALIUMPERMANGANAT

KALK

KALKSTEIN

KALORI

KALSITT

KALSIUMKARBONAT (CaCO<sub>3</sub>)

KALSIUMOKSID

KAMSKJELL

KANNIBALISME

KANTAXANTIN

KANYLE

KANYLERING

KAPILLARVANN

KAPPEDYR (TUNICATA)

KAR

KARANTENE

KARANTENE, ISOLASJONSAVDELING

KARBOHYDRAT

KARBONAT

KARBONAT ALKALITET

KARBONDIOKSID (CO<sub>2</sub>)

KARBONSYKLUSEN (KARBONKRETSLOPET)

KARCINOGEN

KARCINOM

KARDIOMYOPATISYNDROM

KARNIVOR (KJOTTETENDE)

KAROTENOIDER

KARPE

KARRAGENAN

KARYOTYPE

KASKADELUFTER (DRYPPELUFTER)

KASPISK STØR

KASTEGARN

KASTEGARN MED FAST RAMME

KATABOLISME

KATADROM

KATALYSATOR

KATARAKT

KATEKOLAMIN

KATETER

KATETERISERING

KATODE

KAUDAL

KAUS

KAUSALT AGENS

KAVIAR

KAVLSTAUR

KELLYS ØYE

KERATITT

KETOGENESE

KETONER

KETOSE

KETOTESTOSTERON

KIASME (CHIASMA)

KIM

KIM

KIMSKIVE (BLASTODISK)

KIMTRÅD

KIPPER

KISEL (SILISIUMOKSID)

KITIN

KITINOID

KITINØDELEGGENDE BAKTERIER

KJEDE, IKKE-KODENDE

KJEMISK FILTRERING

KJEMISK OKSYGENFORBRUK (KOF)

KJEMISK VERDI

KJEMORESEPTOR

KJEMOTAKSIS

KJEMOTERAPI

KJEMPECELLE

KJEMPEMUSLINGER

KJERNE

KJERNENEDBRYTING

KJERNEVANDRING

KJERTEL

KJØLESTRESS

KJØLETÅRN

KJØNNET FORMERING

KJØNNSENDRING

KJØNNSFORDELING

KJØNNSMODNING

KJØNNSSKIFTE

KLADOGRAM

KLARERINGSTID

KLARTVANNSMETODEN

KLEBRIGE EGG

KLEBRIGE EGG

KLEKKE (UT)

KLEKKEBAKKE

KLEKKERENNE

KLEKKESYLINDER

KLINISK

KLINISK INFEKSJON

KLINISK SYKDOM

KLINOLIMNION

KLINOPTILOLITT

KLINOTAKSI

KLINOTAKSIS

KLIPPE

KLO

KLOAKKSOPP

KLON

KLOR

KLOR, REST

KLORAMFENIKOL

KLORAMINER

KLORERING

KLORHOLDIGHET

KLORIDCELLE

KLORINITET

KLOROFYLL

KLORTETRACYKLIN

KNOLL (KNUTE)

KNOP

KNUTELØS NOT

KOAGULERING

KODON

KOHESJON

KOHORT

KOIKARPE

KOKKOLITTSFÆRE

KOKSIDIER

KOKSIDOSE

KOLANGITT

KOLESTEROL

KOLLOID

KOLLOIDAL AVSETTING

KOLLOIDAL SUSPENSJON

KOLLOIDE PARTIKLER

KOMBU

KOMMENSALISME

KOMMENSALISTER

KOMPENSASJONSDYP

KOMPENSASJONSLYSINTENSITET

KOMPETENT LARVE

KOMPLEMENTSYSTEMET

KOMPLETT DIETT

KOMPRIMERING

KONDENSASJON

KONDENSATOR

KONDISJONSFAKTOR

KONDUKTIVITET (LEDNINGSEVNE)

KONFLUERE

KONGESTION (BLODTILSRØMNING)

KONGRUENS

KONKURRANSE

KONKURRANSE

KONKURRANSE FRIGIVELSE

KONKURRANSE UTELUKKELSE

KONSEKUTIV HERMAFRODITT

KONSENTRASJON

KONSENTRASJON- RESPONSKURVE

KONSERVERING (BEVARING)

KONSTANT STRØMHASTIGHET

KONSUMENT

KONTINENTAL ØY

KONTINENTALDRIFT

KONTINENTALFOT

KONTINENTALMARGIN

KONTINENTALSKRÅNING

KONTINENTALSOKKEL

KONTINUITET

KONTRASTVÆSKE

KONTROLL

KONTROLL

KONVEKSJON

KONVERGENS

KORALLIN

KORION

KORROSJON

KORTISOL

KOSMOPOLITISKE ARTER

KOSTFIBER

KOVARIANS

KRABBE

KRÅKEBOLLE (SJØPINNSVIN)

KRÅS

KREFT

KREPSDYR

KRETS

KRILL

KRITISK DYP

KRITISK HASTIGHET

KRITISK TEMPERATURMAKSIMUM

KROMAFFINT VEV

KROMATID

KROMATIN

KROMATOFORER

KROMATOSE

KROMOMER

KROMOSOM

KRONISK

KRONISK INFEKSJON

KRYDDERSILD/SPEKESILD

KRYOGEN INNSJØ

KRYOKONSERVERING

KRYSNINGSFRODIGHET

KRYSSENDE BØLGESYSTEMER (BØLGE INTERFERENS)

KRYSSINFEKSJON

KRYSSINGSAVL

KRYSTALLINSKE STAV

KULDEBESTANDIGHET

KULLFILTER

KULTIVERE

KULTIVERING

KULTUR

KULTURPLANTE (CULTIVAR)

KUNSTIG BEFRUKTNING

KUNSTIG FÔR

KUNSTIG FREMSTILT BØLGE

KUNSTIG REV

KURTISE

KVADRATSUMMEN FOR DEN TOTALE VARIASJONEN

KVALITATIVE KARAKTERTREKK

KVALITETSKONTROLL

KVALITETSMERKE

KVALITETSSIKRING

KVALITETSSTANDARDER

KVANTITATIVE KARAKTERTREKK

KVANTITATIVE/KVALITATIVE KARAKTERTREKK

KVATERNÆR AMMONIUM

KVEITE

KVELNING

KVIKKSAND

KYST SLETTE

KYSTBELTE (LITORALSONEN)

KYSTSONEPLAN

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

UTLØSER

Definition

Kroppsmerker (f.eks. gytedrakt) eller atferdsmønster som gir en spesifikk reaksjon i mottakeren.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian