a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ANODE

Definition

Elektrode med positiv ladning. Det skjer oksidasjon på anoden ved at elektroner blir fjernet.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian