a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

AMPLIFIKASJON (DNA)

Definition

Massereplikasjon av genetisk materiale. Gen amplifikasjon skjer innenfor en celle hvor en del av genomet (et gen) blir kopiert mer enn resten av genomet.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian