a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CYSTOZYGOTE

Definition

Betegner en zygote som innkapsles rett etter fusjonen av gameter (kjønnsceller) ved syngami (seksuell forplantning). Slike zygoter finnes i ulike grupper av flagellater og sporozoer.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian