a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

CHELATERING

Definition

Dannelse av flere kjemiske bindinger, der et metallion blir fast bundet til et organisk molekyl. Resulterer i at grunnstoffet blir holdt i løsningen og fremstår som ugiftig.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian