Search Results

Number of Results: 137

I LE

ICH

ICHTHIOPHTHIRIUS MULTIFILIIS

ICHTHYOBODO NECATOR

ICHTHYOBODOSE

ICHTHYOPHONUS

ICTALURIDAE

ICTALURUS FURCATUS

IDIOPATISK MUSKEL NEKROSE SYNDROM

IFAT

IHN

IKKE BIOLOGISK NEDBRYTBAR

IKKE LEVEDYKTIG

IKKE OVERDEKKET BUNNGARN

IKKE-INNFØDTE ARTER

IKTEKATARAKT (IKTESTÆR)

IKTESTÆR

IKTYOFAUNA

IKTYOLOGI

IKTYONEUSTON

IMMERSJONSLINSE

IMMUNDIAGNOSE

IMMUNDIFFUSJON

IMMUNELEKTROFORESE

IMMUNFLUORESCENS

IMMUNGLOBULINER

IMMUNISERING (VAKSINERING)

IMMUNITET

IMMUNKOMPETENT

IMMUNOASSAY (IMMUNOLOGISK ANALYSE)

IMMUNOLOGI

IMMUNSTIMULANT

IMMUNSUPPRESJON

IMPREGNERING

IN SITU

IN VITRO

IN VIVO

INDIKATORART

INDIVIDUELL AVSTAND

INDRE

INDRE BØLGER

INDUSERT GYTING

INDUSTRIFISK

INFEKSIØS HEMATOPOETISK NEKROSE (IHN)

INFEKSIØS LAKSEANEMI (ILA)

INFEKSIØS PANKREAS NEKROSE

INFEKSIØS VATERSOTT (ØDEM)

INFEKSJON

INFEKSJONER MED PARASITTEN ICHTHYOPHTHITIUS

INFEKSJONER MED PSEUDOMONAS SPP.

INJEKSJON

INJISERING AV HYPOFYSEEKSTRAKT

INKLUSJONSLEGEME

INKUBASJON

INKUBASJONSPERIODE

INKUBASJONSTID

INNAVL

INNAVLSDEPRESJON

INNAVLSKOEFFISIENT/-DEPRESJON

INNFØDT

INNFØRT ART

INNHEGNING

INNKAPSLEDE VAKSINER

INNKAPSLET

INNLANDSKLIMA

INNLOP

INNSJØ

INNTAK

INNVANDRING (IMMIGRASJON)

INNVOLLER (SLO)

INNVOLLSORM

INOKULASJON

INOKULAT

INOSITOL

INSEKTMIDDEL

INSULARSOKKEL

INSULIN

INTEGRERT OPPDRETT

INTENSITET

INTENSIVT OPPDRETT

INTER-

INTERFERON

INTERLEUKIN

INTERMEDIN

INTERRENALLEGEMER

INTERSPESIFIKK

INTERSPESIFIKK KONKURRANSE

INTERSTITIAL

INTETKJONN

INTRA-

INTRACELLULÆR

INTRADERMAL

INTRAKUTAN

INTRAMUSKULÆR

INTRAPERITONEAL

INTRASPESIFIKK

INTRASPESIFIKK KONKURRANSE

INTRAVENØS

INTRODUKSJONER (INNFØRSLER)

INTRODUSERT ART

INTROGRESJON

INTRON

INVASJON

IONEBYTTE

IONEKONSENTRASJON

IONEREGULERING

IONESTYRKE

IONISERING

IPN

IRIDOFOR

IRIDOVIRUS

IRRIGASJON

IS

ISFLAK

ISKEMI

ISO-

ISOBAR (LIKETRYKKSLINJE)

ISOBAT (DYBDEKOTE)

ISOBATYTERM

ISOBENT

ISOCHRYSIS

ISOELEKTRISK PUNKT

ISOENZYM

ISOHALIN

ISOKIMENE

ISOPEKTISK

ISOPLET

ISOPODER

ISOSEISMISK

ISOSMOTISK

ISOTAK

ISOTERM (LIKEVARMELINJE)

ISOTONISK

ISOTOPER

ISSØRPE

ITEROPAR

IVERMECTIN

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

UREMI (URINFORGIFTNING)

Definition

Tilstand forårsaket av svikt i nyrefunksjon, som gir høyt nivå av nitrogenforbindelser i blodet.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian