Search Results

Number of Results: 162

HABITAT

HACCP

HALEFINNE

HALEROT

HALIOTIS

HALOKLIN

HALVERINGSTID

HALVSØSKEN

HALVØY (PENINSULA)

HAMSKIFTE

HÅNDFÔRING

HAPAS

HAPLOFYTT

HAPLOID

HAPLOID KROMOSOMTALL

HAPLONT

HAPLOSPORIDIER

HAPLOTYPE

HAPTER

HARD LEIRE

HARDHET

HARDY-WEINBERG LIKEVEKT

HARSK

HARVING

HÅV

HAVABBOR (SEA BASS)

HAVBEITE

HAVBRUK

HAVKARUSSER (SEA BREAM)

HAVKLIMA

HCG

HECTOCOTYLUS

HEKTAR

HELSEATTEST

HEMANGIOM

HEMATIN

HEMATOKRIT

HEMATOM (BLÅMERKE)

HEMATOPOESE (BLODDANNELSE)

HEMO-

HEMOCYANIN

HEMOCYTTISK ENTERITT

HEMOGLOBIN

HEMOLYMFE

HEMOLYSE

HEMOPARASITTER (BLODPARASITTER)

HEMORAGI (BLØDNING)

HEMORAGISK SEPTIKEMI

HEMORAGISKE PETEKKIER

HEMOSIDERIN

HEMOSIDEROSE

HENGEKULTUR

HENGENDE KULTUR

HEPATISK

HEPATOM

HEPATOPANCREAS

HERBIVOR (PLANTEETER)

HERMAFRODITT

HERPESVIRUS

HETEROCERK

HETEROGENITETSINDEKS

HETEROKARYOT

HETEROKROMATIN

HETEROLECITHAL

HETEROPLASMI

HETEROTROFE ORGANISMER

HETEROZYGOSITET

HETEROZYGOT

HEVELSE

HEVET KULTUR

HEXAMITA SALMONIS

HIERARKI

HIPPOGLOSSUS

HIRUDINEA

HISTAMIN

HISTOCYTT

HISTOGRAM

HISTOLOGI (VEVSLÆRE)

HISTOPATOLOGI

HITRASYKE

HJERTE PUNKTERING

HJULDYR

HOLDBARHET

HOLOTHURIOIDEA (SJØPØLSER)

HOMEOSTASE

HOMOCERC

HOMOLECITHAL

HOMOLOG

HOMOLOGE KROMOSOMER

HOMOLOGI

HOMOMIXIS

HOMOZYGOT

HOMOZYGOTI

HOPPEKREPS (COPEPODA)

HORISONTAL SMITTEOVERFØRING

HORMON

HORNHINNE (CORNEA)

HORNPLATE (BEINPLATE)

HUDSKJELETT (YTRE SKJELETT)

HUMORAL IMMUNITET

HUMUSSJØ

HUMUSSTOFF

HUNN MED UTROGN

HURTIGANALYSE (ERNÆRING)

HUSO

HVIRVELSEPARATOR

HVITFISK

HVITPRIKKSYKE

HYALIN

HYAMIN

HYBRID

HYBRIDISERING (KRYSNING)

HYBRIDKRAFT

HYBRIDOM

HYBRIDSTERILITET

HYDRAULISK BELASTNING

HYDRAULISK GRADIENT

HYDRAULISK STRØM

HYDROCEFALI (VANNHODE)

HYDROGENIONKONSENTRASJON

HYDROGENPEROKSID

HYDROGENSULFID

HYDROGRAFI

HYDROLOGI

HYDROLYSE

HYDROPONIKK

HYDROSFÆRE

HYDROSTATISK TRYKK

HYDROZOER

HYGIENE

HYGROMETER (FUKTIGHETSMALER)

HYPER-

HYPEREMI

HYPEREUTROFIERING

HYPERGLYKEMI

HYPERKAPNI

HYPEROSMOTISK

HYPERPLASI

HYPERSALIN

HYPERTONISK

HYPERTROFI

HYPERVITAMINOSE

HYPO-

HYPOCALCIN

HYPODERMIS (UNDERHUD)

HYPOFYSE

HYPOKAPNI

HYPOKSI (OKSYGENMANGEL)

HYPOLIMNION

HYPONEUSTON

HYPOOSMOTISK

HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX

HYPOTALAMUS

HYPOTERMI

HYPOTHALAMISK-(ADENO)HYPOFYSEAL-INTERRENAL AKSE

HYPOTHECA

HYPOTROFI

HYPPIGHET

HØY TETTHET

HØYENERGIFÔR

HØYESTE FJÆRE

HØYESTE FLO

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

UTLØSER

Definition

Kroppsmerker (f.eks. gytedrakt) eller atferdsmønster som gir en spesifikk reaksjon i mottakeren.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian