Search Results

Number of Results: 137

G.S.I.

GAC (GRANULERT AKTIVKULL)

GAFFELLENGDE

GALLE

GALLEBLÆRE

GALLON (US)

GALVANISK KORROSJON

GAMET (KJØNNSCELLE)

GAMETOFYTT

GAMETOGENESE

GANGBRO

GANOIDSKJELL

GARNSPILL

GARVESYRE

GASSBLÆRESYKE

GASSBLÆRETRAUME

GASTRITT (MAGEKATARR)

GASTROENTERITT (MAGE- OG TARMKATARR)

GASTROLITT

GASTROPODA (SNEGLER)

GATTFINNE

GEN

GENERASJONSINTERVALL

GENERASJONSTID

GENERATOR

GENETIKK

GENETISK AVSTAND

GENETISK DRIFT

GENETISK FORURENSNING

GENETISK KODE

GENETISK LOKUS

GENETISK MARKØR

GENETISK MODIFISERT ORGANISME (GMO)

GENETISK VARIASJON

GENFLYT

GENFREKVENS

GENLOKUS

GENOMDATABASE

GENOTYPE

GENPOOL

GENTEKNOLOGI

GEOGRAFISKE INFORMASJONSSYSTEMER (GIS)

GEOMETRISK GJENNOMSNITT

GEOMORFOLOGI

GEOSMIN

GEOTERMISK AKVAKULTUR

GH

GIFT

GIFTIGHET

GJELDENDE KULTIVERINGSSTRATEGI

GJELLE

GJELLEBUE

GJELLEGITTERSTAVER

GJELLELAMELL

GJELLELOKK

GJELLELOKK-KNOKLER

GJENBRUK

GJENNOMSNITT (MIDDELVERDI)

GJENNOMSNITTLIG LINEÆR HASTIGHET

GJENNOMSNITTLIG OPPSTIGNINGSINTERVALL

GJENNOMSNITTLIG VARIASJONSBREDDE FOR TIDEVANNET

GJENNOMSTRØMNINGSHASTIGHET

GJENNOMSTRØMNINGSSYSTEM

GJENUTSETTING

GJÆR

GJÆRING

GJØDSEL

GJØDSEL

GJØDSLING (VANN)

GLASIAL (ISTIDS-)

GLASIFLUVIAL

GLASSÅL

GLASSÅL

GLAUKOM (GRØNN STÆR)

GLIMMER ICE

GLOCHIDIER

GLUKAN

GLUKOGENESE

GLUKOSE

GLUTEN

GLYFOSFAT

GLYKOGEN

GLYKOGENOLYSE

GLYKOLYSE

GLYSERID

GNOTOBIOTISK SYSTEM

GnRH

GODARTET

GOLF

GOLFSTRØMMEN

GONADE

GONADOSOMATISK INDEKS

GONADOTROPIN (GTH)

GONADOTROPIN FRISETTENDE HORMON (GnRH)

GONADOTROPINHEMMER (“GRIF”)

GONOPODER

GOSSYPOL

GRADIENT

GRAM-FARGING

GRAMNEGATIV

GRAMPOSITIV

GRANULOCYTTER

GRANULOM

GRANULOMATØS BETENNELSE

GRANULOSE

GRAVID

GRAVITASJONSVANN (SIGEVANN)

GRAY (Gy)

GREENWICH MIDDELTID

GRENSEFLATE

GRESSKARPE

GRILSE (TERT/SVELE)

GROPKORROSJON

GRUNNVANN

GRUNNVANNS-LATERITTJORD

GRUNNVANNS-PODSOLJORD

GRUNNVANNSSPEIL

GRUS

GRØNNALGE

GRØNNEGG

GRØNT VANN

GTH I

GTH II

GUILD

GULLFISK

Gy

GYMNODINIUM

GYNOGENESE

GYROCOMPASS

GYRODACTYLUS

GYTEATFERD

GYTEDAM

GYTEFISK

GYTEGROP

GYTEVANDRING

GYTING

GYTJE

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ULCUS

Definition

Sår eller skade med substanstap på overflaten av hud eller slimhinne, ofte etterfulgt av betennelsesforandringer.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian