Search Results

Number of Results: 192

F.C.R.

F<sub>1</sub> GENERASJON (Første søskengenerasjon)

F<sub>ST</sub>

FAG

FAGOCYTOSE

FAGOCYTT

FAGOCYTTISK

FALSK BUNN

FAMILIESELEKSJON

FANGENSKAPSNEDBRYTNING

FARGE

FARGESTOFF

FARYNGAL

FASTIS

FASTSTÅENDE REDSKAP

FAVN

FECES (AVFØRING)

FEIL (DEFEKT)

FEILERNÆRING

FEILKILDE

FEILPIGMENTERING

FEKAL SESTON

FEMINISERING

FENETISK AVSTAND

FENOGRAM

FENOL

FENOTYPE

FEROMON

FERSKVANN

FERSKVANNSKREPS

FETT

FETTDEGENERASJON

FETTFINNE

FETTSYRER

FETTVEV

FETTVEVSNEKROSE

FIBRIN

FIBRINOGEN

FIBROBLAST

FIBROM

FIBROSE

FIKSERING

FIKSÉRVÆSKE

FILAMENT

FILAMENTÆR

FILAMENTÆRE ALGER

FILET

FILIFORM

FILTER

FILTERMEDIUM

FILTERSPISER

FILTRERING

FILTRERINGSHASTIGHET

FINNERÅTE

FISK

FISK -FINNFISH

FISKE FELLE

FISKEDAM

FISKEDØD

FISKEFARSE (KVERNET FISK)

FISKEGARN

FISKEGARNSTRÅD

FISKEMEL

FISKEOLJE

FISKEOPPDRETTSANLEGG

FISKEPROTEIN-KONSENTRAT (FPK)

FISKEPUMPE

FISKEYNGEL

FISTEL

FITNESS (DUGELIGHET)

FJERN BUNNSLAING

FJERNANALYSE

FJORD

FJÆRE

FJÆRE (LAVVANN)

FJÆRE (STRAND)

FJÆRESTRØM

FLAGELL (PISKEHÅR)

FLAGELLATER

FLASKEHALSEFFEKT

FLÅTEKULTUR

FLATFISK

FLATHÅV

FLATKULTUR

FLAVOBACTERIOSE

FLAVOBACTERIUM

FLAVOBACTERIUM COLUMNARE INFEKSJON

FLERCELLET

FLERKJERNEDE AROMATISKE HYDROKARBONER (PAH)

FLERLAPPET

FLERUMETTEDE FETTSYRER (HUFA)

FLERUMETTEDE FETTSYRER (PUFA)

FLEXION

FLO

FLO VED ORDINÆR SPRINGFLO

FLOKKULASJON (UTFELLING)

FLOLINJE (HØYVANNSLINJE)

FLOSTRØM

FLOTASJON

FLOTASJON

FLUIDITET (FLYTEEVNE)

FLUKS

FLUORESCENS

FLYTEFÔR

FLYTEGARN

FLØENDE SJØ

FNUGG

FOKAL INFEKSJON

FÔR

FÔRAUTOMAT

FORDAMPING

FORDØYELIG ENERGI

FORDØYELIGHET

FORDØYELSE

FORDØYELSEKANAL

FORDØYELSESSYSTEM

FOREBYGGENDE MEDISIN

FÔRFAKTOR

FÔRFISK

FORFLYTTEDE ARTER

FORFLYTTING

FORGIFTNING

FÔRING

FÔRINGSFLÅTE

FÔRINGSINTENSITET

FÔRKOEFFISIENT

FORMALDEHYD

FORMALIN

FORMULERT FÔR

FÔROPPTAK

FORRÅTNELSE

FÔRRINGELSE

FORSIKRING

FORSINKET UTSETTING

FÔRSPREDER

FORSTERKNING

FÔRSTYRKE (FÔRMENGDE)

FORTILSETNINGSSTOFF

FORTYNNINGSVANN

FORTØYNINGSBØYE

FORTØYNINGSSYSTEM

FORURENSNING

FÔRUTNYTTELSE

FÔRUTNYTTELSE

FORVITRING

FOSFATER

FOSFOLIPID

FOSFOR (P)

FOSFORESCENS

FOSTER-LUCAS DAM

FOTBAD

FOTOPERIODE

FOTOPERIODEMANIPULERING

FOTOPERIODISITET

FOTOSYNTESE

FOTOTROF

FRALANDSSTRØM

FRALANDSVIND

FRASTØTING

FREKVENS

FREKVENSFORDELING

FREMMED

FRI BØLGE

FRI RADIKAL

FRIBORD (DEKKSHØYDE)

FRIKSJONSMOTSTAND

FRISETTENDE HORMONER

FRITT KLOR

FRITT VANN

FRONT

FRUKTBARHET

FRYSEBRENT

FRYSETØRKING

FUCUS

FUGLENETT

FUKTIGHETSEKVIVALENT

FULLMETTET VANN (OKSYGEN)

FULLSIRKULASJON

FUNGICID (SOPPDREPER/-MIDDEL)

FURANACE

FURAZOLIDON

FURPYRINAL (FURANACE, P―7l38)

FURUNKEL (BYLL)

FURUNKULOSE

FYLLMASSE

FYLOGENI

FYLOGRAM

FYLTE KOLONNER

FYSOCLIST

FYSOSTOM

FYTOPLANKTON (PLANTEPLANKTON)

FØDEKANAL

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

UTSTÅENDE ØYNE

Definition

Vanlig betegnelse for eksoftalmus.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian