Search Results

Number of Results: 127

E-AQUALEX

E.L.I.S.A.

ECHINOIDEA

EDAFISK

EDELGASS

EDWARDSIELLA

EFEMER(ISK)

EFFEKTIV FORUTNYTTELSE

EFFEKTIV POPULASJONSSTØRRELSE

EFFEKTIV PORØSITET

EFFUSJON

EGTVEDSYKE

EGTVEDVIRUS

EJEKTORLUFTER

EKKOLODD

EKMAN SPIRAL

EKMAN TRANSPORT

EKSASERBASJON

EKSISJON

EKSKRESJON

EKSKRETSTOFFER

EKSOFTALMUS (UTSTÅENDE ØYNE)

EKSOKRIN

EKSOTISKE ARTER

EKSPANDERT FÔR

EKSPONERING

EKSPONERINGSTEST

EKSPORTLAND

EKSTENSIV KULTUR

EKSTINKSJON

EKSTINKSJONSKOEFFISIENT

EKSTRUDERING

EKSTRUDERINGSFORM

EKSTRUDERT FÔR

EKSUDAT

EKTOPARASITT

EKVATORSTRØM

EL NIÑO

ELASTISITET

ELEKTROFISKE

ELEKTROFORESE

ELEKTRONISK BØLGEMÅLER

ELEKTRONISK PARTIKKELTELLER

ELIMINASJON

ELVESLETTE

EMBRYO

EMFYSEMATISK FORRATNELSESYKE HOS MALLE

EMIGRASJON

EMPIRISK

EMULGATOR

EMULSJON

ENCELLEPROTEIN

ENDEMISK

ENDEMISK SYKDOM

ENDOBIOTISK

ENDOGEN

ENDOGEN SYKLUS

ENDOKRIN

ENDOPARASITT

ENDOPERITONITT

ENDOPODITT

ENDOTOKSIN

ENERGETIKK (ENERGILÆRE)

ENERGI

ENHEPTIN

ENSILERING

ENTAMØBIASIS

ENTERITT

ENTEROMORPHA SPP.

ENZOOTISK

ENZYM

EOSINOFIL

EOSINOFILER

EOSINOFILI

EPIBENTOS

EPIBIONTISK

EPIBLAST (YTRE KIMBLAD)

EPIBOLI

EPIDEMI

EPIDEMIOLOGI

EPIDEMISK EFFEKT

EPIDERMIS

EPIFYTT

EPIKUTIKULA

EPILIMNION

EPINEUSTON

EPIPELAGISK

EPIPSAMMON

EPISTASE

EPITEL

EPITOP

EPIZOISK

EPIZOOTI

ERNÆRING

ERNÆRINGSRELATERTE GJELLESKADER

EROSJON

ERYTEM (HUDRØDME)

ERYTROCYTT

ERYTRODERMATITT

ESPUNA

ESSENSIELLE AMINOSYRER

ESSENSIELLE FETTSYRER

ESTERASE

ESTUARIUM

ETABLERTE CELLELINJER

ETESIANER

ETIOLOGI

ETOGRAM

ETOLOGI

ETOLOGISK

ETTKJØNNSKULTUR

ETTKJØNNSOPPDRETT

ETTLØPSSYSTEM

EUCHEMA

EUFOTISK SONE

EUKARYOT

EUKROMATIN

EUKROMOSOM

EUPLOID

EUROPEISK FLATØSTERS (VANLIG ØSTERS)

EUROPEISK HUMMER

EURYHALIN

EUTROFI

EUTROFIERING

EVOLUSJONÆR AVSTAND

EXON

EXUVIA (HAM)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

UREMI (URINFORGIFTNING)

Definition

Tilstand forårsaket av svikt i nyrefunksjon, som gir høyt nivå av nitrogenforbindelser i blodet.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian