Search Results

Number of Results: 126

DACTYLOGYRUS

DAFNIA

DAGLENGDE

DAGLENGDE (FOTOPERIODE) MANIPULERING

DAGLIG

DAMGYTING

DAMOPPDRETT

DATA

DATTERCELLE

DAUKJØTT

DDT

DECAPODA (TIFOTKREPS)

DEDIFFERESIERING

DEFORMITET

DEGENERASJON

DEHYDRERING

DEKA- (TI-)

DEKAPSULERING

DELING

DELINGSPUNKT

DELTA-T (&#916;<sup>0</sup> T)

DEMERSAL

DEMINERALISERING

DENATURERING

DENDROGRAM (STAMTRE)

DENITRIFIKASJON

DEOKSYGENERT

DERMAL (HUD-)

DERMATITT

DERMATOMYKOSE

DERMATOSE

DESINFEKSJON

DESINFEKSJONSMIDDEL

DESTILLERT VANN

DET TOTALE TRYKKET AV OPPLØSTE GASSER (PT) OG OVERMETTING

DETERGENT

DETERMINISTISK ANALYSE

DETRITIVORE (DETRITUSETER)

DETRITUS

DETRITUSETER (DETRITIVOR)

DIADROM

DIAGNOSE

DIALLEL

DIAPAUSE

DIARETISK SKALLDYRFORGIFTNING (DSP)

DIATOMÉER

DICENTRARCHUS

DIETT (KOST)

DIFFERENSIERING

DIFFUSJON

DIFFUSJONSKOEFFISIENT

DIFFUSOR

DIFFUSORLUFTER

DIGEN

DIGENE TREMATODER (IKTER)

DIGENEA

DIKE

DIKLORVOS

DIMIKTISK

DINOFLAGELLAT OPPBLOMSTRING

DINOFLAGELLATER

DIOKSIN

DIPHYLLOBOTHRIUM

DIPHYSERC

DIPLOBIONT

DIPLOID

DIPLOID KROMOSOMTALL

DIPLOIDISASJON

DISJUNKSJON

DISKOIDAL KLØYVNING

DISPERGERINGSMIDDEL

DISPERMI

DISPERSJON

DISSEMINASJON (SPREDNING)

DISTAL

DIURNAL (DØGN- / DAG-)

DIVERGENS

DIVERSITET

DIVERSITETSINDEKS

DNA

DNA PROBE

DNA SEKVENSERING

DNA-PROFILERING

DOC

DOGGPUNKT

DOM

DOMENE

DOMINANS

DOMINANT

DOMINANT GEN

DOPAMIN

DORSAL

DORSALPIGG

DOSE

DOSE-RESPONS KURVE

DREGG

DREIESYKDOM

DREIESYKE

DRENERINGSKANAL

DRIKKEVANN

DRIVANKER

DUBISCH-METODEN

DUCTUS PNEUMATICUS

DUNALIELLA

DVERGVEKST

DYBDEKOTE

DYKKERSYKE

DYPBRØNN

DYPPBEHANDLING

DYRKE

DYSFUNKSJON

DYSTROF

DYSTROFE INNSJØER

DYSTROFI

DØD

DØDELIG DOSE (LD)

DØDELIG KONSENTRASJON

DØDELIGHET

DØDELIGHET GRUNNET MEDRIVING

DØDELIGHET VED MEDRIVING

DØDELIGHETSRATE

DØENDE

DØGNGRADER

DØGNRYTME

DØGNRYTME

DØNNING

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

ULCUS

Definition

Sår eller skade med substanstap på overflaten av hud eller slimhinne, ofte etterfulgt av betennelsesforandringer.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian