Search Results

Number of Results: 192

B CELLER (B LYMFOCYTTER)

BACILLIFORM

BACILLUS

BADEBEHANDLING

BAKEGJÆR

BAKEVJE

BAKGRUNNSSTØY

BAKKROPPSFOT

BAKSTRAND

BAKTERICID

BAKTERIE

BAKTERIELL GJELLESYKDOM (BGD)

BAKTERIELL KALDTVANNSSYKE

BAKTERIELL NYRESYKE (BKD)

BAKTERIEMI

BAKTERIN

BAKTERIOFAG

BAKTERIOSTATISK

BAKTERIVOR (1)

BAKTERIVOR (2)

BAKTEROID

BALANSERT DIETT

BALLASTVANN

BANKE

BARBER

BASAL METABOLISME

BASAL METABOLSK RATE (BMR)

BASALDIETT

BASIPODITT

BASOFIL (1)

BASOFIL (2)

BASOFIL (3)

BASOFILI

BASS

BASSENG

BAT

BATYMETRI

BATYTERMOGRAF

BDELLOVIBRIO

BEARBEIDET FOR

BEAUFORTS SKALA FOR VINDSTYRKE

BECQUEREL (Bq)

BEDØVELSESMIDDEL

BEFRUKTNING (KJONNET)

BEGGIATOA

BEGRENSENDE FAKTOR

BEGROING

BEGROINGSORGANISMER

BEGROINGSPLATER

BEGYNNENDE DØDELIG (LETAL) KONSENTRASJON

BEHANDLING

BEHOLDNING

BEHOVSFÔRER

BEINFISKER

BEINMEL

BEITE

BEKO SYKDOM

BELUGA

BELUGAKAVIAR (RUSSISK KAVIAR)

BENDELMARK

BENET

BENTISK

BENTISK FAUNA (BUNNFAUNA)

BENTOFAG

BENTONITT-LEIRE

BENTOPOTAM

BENTOS

BENZOKAIN

BEP

BESTAND

BESTANDSSTYRKNING

BESTRÅLING

BETAGLOBULINER

BETAKAROTEN

BETALINGSFISKE

BETENNELSE

BIAS

BIFANGST

BIGHEADKARPE

BIKARBONAT-ALKALITET

BILDEANALYSE

BIMODAL FORDELING

BINDER

BIOAKKUMULERING

BIOASSAY (TOKSISK PRØVING)

BIODIVERSITET

BIOFILM

BIOFILTER

BIOHERM

BIOINNKAPSLING

BIOKJEMISK OKSYGENFORBRUK (BOF)

BIOKONSENTRERINGSFAKTOR (BKF)

BIOLOGISK FILTERMEDIUM

BIOLOGISK FORSTØRRELSE

BIOLOGISK KLOKKE

BIOLOGISK NEDBRYTBAR

BIOLOGISK RYTME

BIOLOGISK VERDI (for et protein)

BIOLUMINESCENS

BIOMASSE

BIOMETRI

BIORYTME

BIOSESTON

BIOSFÆRE

BIOSID

BIOTEKNOLOGI

BIOTIN

BIOTISK

BIOTISK FELLESSKAP (BIOCØNOSE)

BIOTOP

BIOTURBASJON

BIOTYPE

BIRAM

BISMAK

BIT

BIVIRKNING

BLACK GILL DISEASE

BLÅGRØNNALGER

BLANDINGSKULTUR

BLÅSE (FLOTTØR)

BLÅSE UT

BLÅSKJELL

BLÅSLIMSYKE

BLASTODERM

BLASTODISK

BLASTOMERER

BLASTOPORE

BLEMME

BLINKING

BLOD

BLODIGLER

BLODMEL

BLODPROPP (EMBOLUS)

BLODPROSENT

BLODVANN

BLOKKØYE

BLOMKÅLSYKE (VORTESYKE)

BLØGGING

BOBLEGJERDE

BOF

BOHR-EFFEKT

BOKFØRING

BONAMIA OSTREA

BONAMIOSE

BOOTSTRAPPING

BOTHRIOCEPHALUS

BOTNGARN

BOTULISME

BOUCHOT KULTUR (PÅLEKULTUR)

BPP

BRACHIONUS

BRAKKLEGGING

BRAKKVANN

BRANCHIAL

BRANCHIOBDELLIDE

BRANCHIOSTEGALSTRÅLE

BRANCHIURA

BREAM

BREIS

BRUNALGER

BRUNPRIKKSYKE

BRUNRINGSYKE

BRUSK

BRUSKFISK

BRUSTEIN

BRUTTO PRIMÆRPRODUKSJON (BPP)

BRUTTOENERGI

BRYGGE

BRYOZOER (MOSDYR)

BRYSTFINNE

BRYTNINGSINDEKS

BRØNN

BRØNNBÅT

BUFFER

BUKFINNE

BUKHULE

BUKT

BULKFÔR (FIBERRIK KOST)

BUNNKULTUR

BUNNSLAING

BYSSUSTRÅDER

BYTTE

BYTTEDYR

BÆREEVNE

BÆREKRAFTIG BRUK

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

BÆRELINE

BÆRER

BÆRERSTADIET

BØLGELENGDE

BØLGESLAGMERKER

BØYESTREKKANLEGG

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

RESTRIKSJONSENZYM

Definition

Et enzym som kutter begge trådene i et dobbeltrådet DNA på et punkt som er begrenset til en spesifikk nukleotidsekvens. En stor mengde restriksjonsenzymer er tilgjengelige, hvert med en spesifikk gjenkjenningssekvens. Slike enzymer er verdifulle redskaper

English French Spanish Greek Norwegian German Italian