Search Results

Number of Results: 244

ABALONE

ABIOTISK

ABORAL

ABRASJON

ABSCESS

ABSOLUTT VEKSTRATE

ABSORPSJON

ABUNDANS

ABYSSALEN

ACANTHOCEPHALA (KRASSERE)

ACIDOFIL

ACIDOFILE CELLER

ACIDOSE

ACIPENSER

ACRE, ACERAGE

ACRIFLAVIN

ACROSOM

ACTINOBIOLOGI

ACTINOMYCIN D

AD LIBITUM

ADAPTASJON (TILPASNING)

ADDITIV(T)

ADDUKTOR

ADDUKTOR MUSKEL

ADENOKARSINOM

ADENOM

ADENOSIN TRIFOSFAT (ATP)

ADHESJON

ADJUVANT

ADP

ADRENALIN/NORADRENALIN

ADRENERG RESPONS

ADRENOKORTIKOTROPT HORMON (ACTH)

ADSORPSJON

ADVENTITIOUS EMBRYONY

AEOLIAN DEPOSIT

AEROB

AEROMONAS

AEROMONAS HYDROPHILA INFEKSJON.

AEROMONAS LIQUEFACIENS INFEKSJON

AEROPONIK

AFFINITET

AFLATOKSIN

AFRIKANSK MALLE (CLARIAS GARIEPINUS)

AGAMET

AGAMIK

AGAMOGONI

AGAMONT

AGAR

AGARPLATE

AGGLUTINASJON

AGGLUTININ

AGGREGASJON

AGGRESJON

AGN

AGNFISK

AGONISTISK ATFERD

AGRANULOCYTOSE

AGRANULOCYTT

AKKAR

AKKLIMATISERING

AKKLIMATISERING

AKSENISK KULTUR

AKTINOMYKOSE (STRÅLESOPPSYKE)

AKTIVITETSKAPASITET

AKTIVKULL

AKTIVT KULL

AKUTT

AKUTT TOKSISITET (FORGIFTNING)

AKVAKULTUR

AKVARIUM

AKVATIK ORGANISME

AKVIFER

ÅL

ALARIA (ALARIA LITARALE)

ALARMSYSTEM

ALBINISME

ALDEHYD

ALDERSBESTEM MELSE

ALDERSFORDELING

ALDERSGRUPPE

ALGE

ALGEFORGIFTNING

ALGEOPPBLOMSTRING

ALGICIDER

ALGIN

ALGINAT

ALIQUOT

ALKALINITET

ALKALOSE

ALLEL

ALLELFREKVENS

ALLERGISK REAKSjON

ALLOKTON

ALLOPATRISK

ALLOTROF INNSJØ

ALLOZYM

ALLUVIALE SEDIMENT

ALLUVIUM

ALTRISTISK

ALTRUISTISK ADFERD

AMBIENT

AMFIBIEKJØRETØY

AMFIBIOTISK

AMFIDROM

AMFIPODER

AMFITROFISK

AMIKTISK

AMIN

AMINOSYRE

AMMONIAKK / AMMONIUM

AMMONIAKKFORGIFTNING

AMMONIFIKASJON

AMMONIOTEL

AMNESISK SKALLDYRFORGIFTNING (ASP)

AMORF

AMP

AMPLIFIKASJON (DNA)

ANABOLISME

ANADROM

ANAEROB

ANAEROB NEDBRYTNING

ANAEROB RESPIRASJON

ANAPLASI

ANDROGENER

ANDROSYKLISK PARTENOGENESE

ANEMI

ANGREP

ANGUILLA

ANGUILLICOLA CRASSUS

ANION

ANKERMARK

ANLEGG

ANNELIDER

ANODE

ANOKSI

ANOKSISK

ANOREKSI

ANOVA

ANRIKNING

ANTAGONISME

ANTE MORTEM

ANTENNA

ANTENNULA

ANTERIOR

ANTHELMINTIKUM

ANTHELMINTIKUM.

ANTIBEGROINGSMIDDEL

ANTIBIOGRAM

ANTIBIOTIKA

ANTIBIOTIKARESISTENS

ANTIBIOTIKARESISTENS

ANTIBIOTISK FØLSOMHETSTEST

ANTIGEN

ANTIGENDRIFT

ANTIOKSIDANT

ANTIOZONANT

ANTISEPTISK

ANTISERUM

ANTISTOFF

ANTIVITAMIN

ANURI

AORTA

ÅPENT SYSTEM

APHANOMYCES ASTACI (krepsepest)

APLASI

APLASTISK ANEMI

APNÉ

APOMIKSIS

APPLIKASJONSFAKTOR

ARGULUS

ÅRING

ARISTICHTHYS NOBILIS

ARITMETISK MIDDELVERDI

ÅRLIG PRODUKSJON

ÅRRING

ÅRRINGET

ÅRSAKSSPESIFIKK DØDSRATE

ÅRSKLASSE

ÅRSKLASSE SEPARASJON

ART

ARTEFAKT

ARTEMIA SALINA

ARTER I KARANTENE

ARTESISK KILDE

ARTROPODER

ARTSFRENDE

ARTSNAVN

ARVBARHETSKOEFFISIENT

ARVEGRAD

ARVELIG

ARVELIGHET

ASCIDIA

ASCITES

ASCOPHYLLUM

ASEPTIKK

ASFYKSI

ASKE

ASKEFRI TØRREKT

ASKORBINSYRE (c-vitamin)

ASPERGILLUS FLAVUS

ASSIMILASJONSKAPASITET

ASSIMILERING

ASTACUS

ASTAXANTIN

ASYMMETRI

ASYMPTOMATISK BÆRER

ASYMPTOTISK GRENSEKONSENTRASJON

ATP

ATROFI

ÅTSELSPISERE

ATTENUERT INFEkSJON

ATTENUERT VAKSINE

AUFWUCHS

AUTOANTISTOFF

AUTOGAMI

AUTOINFEkSJON (selvinfeksjon)

AUTOKLAV

AUTOKTON

AUTOLYSE

AUTOPSI

AUTOSOM

AUTOTROF

AUTOTROFE INNSJOER OFE INNSJØER

AUTØKOLOGI

AVANSERT YNGEL

AVASKULÆR

AVFALL

AVFOLKING

AVGASSING (LUFTING)

AVIONISERT VANN

AVITAMINOSE

AVKALKE

AVKASTNING

AVKLORING

AVLING PA ROT

AVLOP

AVLØPSRENNE

AVRENNING

AVSKUMMING

AVVENNING

AVVERGELSESRESPONS

AYU

AZOLLA

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

UTLØSER

Definition

Kroppsmerker (f.eks. gytedrakt) eller atferdsmønster som gir en spesifikk reaksjon i mottakeren.

English French Spanish Greek Norwegian German Italian